Change management

Změna je všude okolo nás. Pro mnohé znamená příležitost, inovaci a růst. Na druhé straně může být také vnímána jako nestabilita, hrozba a dezorientace.

Velmi často přichází potřeba změny v organizaci v momentě, kdy dojde k zavedení nového ICT systému. V průběhu naší existence jsme se s potřebou změny v oblasti organizace společnosti setkali mnohokrát, a to nejen z pohledu změny v oblasti ICT, ale i změny kulturní uvnitř společnosti, kterou s sebou nese zavádění nových postupů, technologií, procesů nebo pravidel.

Díky konceptu služby Change management pomáháme našim zákazníků strukturovaným nezaujatým přístupem k přeměně jednotlivců, týmů, celé organizací či celého odběratelsko-dodavatelského řetězce, tedy všem, kteří se potřebují posunout od stavu současného do stavu požadovaného a očekávaného.

Model, se kterým pracujeme, se opírá o tyto fáze:

  • Identifikace potenciální změny
  • Analýza požadavku změny, determinace nákladů a přínosů
  • Plánování změny včetně vypracování analýzy dopadu změny
  • Implementace změny (zahrnuje testovací fázi)
  • Vyhodnocení a ověření změny