Nastavení firemních procesů

Analýza firemních procesů je základním východiskem pro nasazování jakéhokoliv informačního systému nebo systému kontroly kvality, případně systému ISO.

V této oblasti nabízíme profesionální audit procesů, jehož výstupem je detailní zmapování firemních procesů – grafická vizualizace se slovním popisem, a to až na úroveň popisu jednotlivých pracovních míst. Pro grafický a slovní popis mapovaných procesů a jejich vyhodnocení využíváme standardní metodické postupy, struktury a formáty.

Výstupem služby Analýzy firemních procesů je doporučení tvorby či optimalizace procesů, a návrh jejich podpory s využitím ICT a znalostí business postupů.