Poradenství H.R.

V souvislosti se službou Change management a se službou Řízení Business projektů nabízíme našim zákazníkům poradenství v oblasti nejcitlivější – v oblasti lidských zdrojů.

Naše služba Poradenství H.R. zahrnuje:

  • Audit firemních procesů z hlediska personálního obsazení
  • Navržení optimální organizační struktury
  • Přesné vymezení odpovědností a kompetencí jednotlivých pozic až na úroveň popisu těchto pozic
  • Pravidla pro interní komunikaci
  • Motivace jednotlivců i týmů
  • Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců
  • Coaching a mentoring