Řízení projektů

Společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. poskytuje služby řízení projektů a to v oblastech Business projektů (organizační a procesní změny, zavádění nových technologií a systémů řízení) a projektů ICT (zavádění Informačních a komunikačních systémů). Nedílnou součástí našich služeb je i poskytování kapacit pro Krizové řízení projektů a doplňkových služeb v oblasti ICT projektů (analýzy a návrhy informačních systémů, outsourcingu ICT a školení využívání IS).

Vy máte náročné projekty, my máme efektivní řešení.

Řízení Business projektu

Služba Vedení Business projektu je založena na nezávislosti této služby a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení projektu.

Naše služby v oblasti Řízení Business projektů jsou postaveny na rozvinuté schopnosti komunikace a rozsáhlých zkušenostech s vedením týmů lidí v projektové a liniové úrovni, sledování a vyhodnocování jejich výkonnosti a to nejen po stránce pracovní, ale také po stránce osobního růstu a přínosů a to v různých průmyslových odvětvích. (více)

Vedení ICT projektu

Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení. (více)

Krizový management ICT projektu

Vzhledem k našim bohatým zkušenostem v oblasti project managementu jsme schopni převzít krizový management již rozběhnutých ICT projektů. (více)

Doplňkové služby

V tomto případě se jedná o doplňkové služby v oblasti ICT, které je naše společnost schopna dodat:

  • Podpora využívání informačních systémů (řízení a outsourcing správy informačních systémů, správa reklamací, požadavků a připomínek směrem k dodavatelům IS)
  • Analýza, návrh a vytváření zakázkových aplikačních funkčních celků a řízení jejich nasazení
  • Školení v oblasti řízení projektů a konzultační služby pro změnové projekty zákazníků i dodavatelů v oblasti ICT