Vedení ICT projektu

Služba Vedení ICT projektu je založena na nezávislosti této služby z pohledu dodávaného řešení nebo platformy, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení

Naše služby jsou postaveny na rozvinuté schopnosti komunikace a rozsáhlých zkušenostech z konzultačních a analytických prací a praktických zkušeností z vedení velkého počtu projektů v mnoha průmyslových odvětvích.

Naše společnost nabízí služby v oblasti projektů zavádění informačních systémů a technologií. Přidanou hodnotou našich služeb vedení ICT projektu je především kvalifikované dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků za účelem dosažení cílů projektu.

Prvním krokem ve spolupráci je vždy uzavření Dohody o zachování důvěrných informací, kterou garantujeme našim zákazníkům naprostou diskrétnost ohledně sdělených dat.
Druhým krokem pak je uzavření Mandátní smlouvy, ve které jsou naše služby na konkrétním projektu přesně obsahově, rozsahově a časově definovány.

Služba Vedení ICT projektu zahrnuje tyto kroky:

 • Vytvoření plánu řízení projektu (stanovení očekávání a cílů, definice zdrojů, definice řídících procedur, určení hlavních výstupů a návrh rámcového harmonogramu)
  • Sestavení a audit projektového týmu
  • Sestavení plánu pravidelných projektových aktivit
  • Sestavení řídících struktur projektu
  • Vytvoření komunikačních pravidel projektu
  • Zajištění dokumentace průběhu projektu
  • Analýza budoucích přínosů a nákladů a vypracování metrik
  • Vytvoření plánu kontroly kvality a jeho realizace
  • Vytvoření základního harmonogramu
 • Realizace řízení projektu
  • Rozpracování plánu projektu v části Cíle do detailního zadání – analýza požadavků, návrh změn procesního modelu společnosti
  • Řízení realizace zadání – implementace systému v souladu s dohodnutou a zvolenou metodikou vedení projektu a implementace IS poskytnutou dodavatelem IS. (Naši spolupracovníci mají osobní zkušenost s většinou metodik běžně využívaných na trhu ICT)
  • Zkušební provoz systému a podpora náběhu systému
 • Produktivní provoz a jeho vyhodnocení

Využitím služby Vedení ICT projektu si vaše společnost zajistí:

 • Pravidelné operativní plánování aktivit a kapacit
 • Pravidelné vyhodnocování výstupů projektu – akceptační procedury
 • Pravidelné řídící schůzky nad projektem, vytváření status reportu
 • Dočasné rozšíření řídící kapacity – vedení projektových týmů a jejich motivace
 • Pravidelná analýza a vyhodnocování rizik
 • Základní ad hoc vyhodnocení projektu a jeho prezentace
 • Detailní vyhodnocení přínosů projektu podle zvolených metrik a jeho prezentace