Kurzy PRINCE2®

Metodika školení kurzů PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment – Projekty v řízeném prostředí) je metodika pro efektivní projektové řízení, založená na bázi standardizovaného procesního modelu projektového cyklu. Školení PRINCE2® je standardem, široce využívaným jak v soukromém sektoru, tak státní správě po celém světě.

Školení PRINCE2® je metodikou zahrnující procesy, principy a témata nezbytná pro úspěšné vedení projektů na straně zákazníka.

 • Metodika PRINCE2® vznikla na základě rozsáhlé, mezinárodní studie s cílem shromáždit „Best Practices“ v projektovém managementu a je pravidelně aktualizována o nové poznatky z praxe.

 • PRINCE2® je díky své struktuře optimální pro nasazení v prostředí veřejné správy a vhodně zapadá do kontextu realizace projektů kofinancovaných z prostředků EU.

 • Metodika PRINCE2® je oficiální metodikou řízení projektů ve veřejném sektoru ve Velké Británii a dalších zemích.

 • V rámci implementace významných projektů v oblasti IT financovaných z prostředků IOP zpracovalo MVČR upravenou podobu metodiky PRINCE2® pod názvem PRINCeGon. Tato metodika je závaznou směrnicí pro řízení projektů IT realizovaných MVČR.

 • PRINCE2® využívá Britská vláda, ale také řada firem v soukromém sektoru v Evropě a ve světě.

Hlavními charakteristikami – principy PRINCE2® jsou:

 • Kontinuální obchodní zdůvodnění realizace projektu.

 • Definovaná organizační struktura řídícího týmu projektu, včetně popisu rolí a odpovědností.

 • Řízení na základě výjimek – projekt má definované tolerance pro všechny cíle projektu, pro delegování odpovědností.

 • Projektové týmy, které se učí ze zkušeností, získané zkušenosti jsou využívány v průběhu projektu i po jeho ukončení.

 • Projekt je zaměřen na dodání výstupů / produktů, přístup k plánování je založen na definování produktů, tedy výstupů projektu.

 • Důraz na rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných etap.

 • Škálovatelnost, flexibilita a přizpůsobení k použití na různých typech projektů.

Důvody proč PRINCE2® s Akreditovanou tréninkovou organizací SP Sigma Solutions, s.r.o.

PRINCE2® Foundation školíme kompletně v češtině (výukové materiály, výklad i certifikační zkoušky). Úroveň Practitioner předpokládá znalost angličtiny (zkouška PRINCE2® Practitioner zahrnuje práci s manuálem Managing Successful Projects with PRINCE2™), kurz je veden v češtině odkazy na anglickou terminologii.

 • Školení realizujeme vlastními zdroji, tj. cena neobsahuje externí náklady „zprostředkovaných kurzů“. Cena školení obsahuje: lektora, kompletní akreditované školící materiály, (u PRINCE2® Practitioner také manuál Managing Successful Projects with PRINCE2™), klidné a prostorné klimatizované prostory, poplatky za certifikační zkoušky a občerstvení.

 • Přísná akreditační kritéria zaručují nejlepší lektory z praxe, kteří vám pomohou nejenom srozumitelně pochopit, ale také využít metodiky best practice v praxi.

 • Školitelé jsou praktikující projektoví manažeři s přímou zkušeností s aplikací metodiky na reálných projektech.

 • Průběžné vzorové testy poskytují účastníkům zpětnou vazbu o získaných poznatcích a cenné informace o podobě certifikačních zkoušek. U kurzů PRINCE2® Foundation tak dosahujeme až 97% úspěšnosti při certifikačních testech.

 • Akreditované školení je ukončeno zkouškou s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu PRINCE2®.

 • Výsledky testů PRINCE2® se dozvíte 48 hodin po absolvování závěrečné zkoušky (jsou na místě vyhodnoceny trenérem).

   

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.