FAQ

  • V cenách kurzů je započítáno i ubytování a strava během školení?
   • V ceně je občerstvení během kurzu (nápoje a drobné občerstvení)

   • Obědy a ubytování je možné zajistit po dohodě s účastníky, včetně jejich požadavků na dietní stravu, bezbariérový přístup, apod.

   • Obědy a ubytování nejsou součástí základní ceny kurzu. Konkrétní podmínky zajištění těchto služeb včetně ceny jsou individuálně projednávány se zákazníkem a liší se dle místa konání kurzu.

   • Další možností je realizace kurzu formou „inhouse“ školení u zákazníka, resp. v místě působnosti zákazníka, kde odpadá nutnost ubytování pro účastníky. Tento typ kurzu je realizován po dohodě se zákazníkem a vzájemně odsouhlasených podmínkách zahrnující požadavky na zajištění školící místnosti, minimálního počtu účastníků, apod. 

  • Závěrečný certifikační test se píše vždy na závěr kurzů, nebo se lze ještě poté připravit a napsat jej v jiný termín?

   • Test PRINCE2® Foundation skládají účastníci poslední den kurzu v rámci odpoledního bloku. Tuto variantu účastníkům doporučujeme a je zahrnuta ve standardní ceně kurzu. Samozřejmě je možné po předchozí dohodě se zákazníkem zkoušku zrealizovat i v jiném termínu, nicméně v tomto případě je nutno započítat dodatečný čas a dopravu lektora a náklady s administrací zkoušek.

   • Test PRINCE2® Practitioner pořádáme vždy po dohodě s účastníky, s odstupem 2-4 týdny po vlastním kurzu a umožňujeme jim tak individuální studium a přípravu. 

  • PRINCE2® Foundation – je možné vedení kurzu v českém jazyce s použitím anglických výrazů a tématiky? – závěrečný test je možné psát v české mutaci?
   • Kurz PRINCE2® Foundation je veden v českém jazyce, školící materiály obsahují terminologii jak českou, tak i anglickou (v závorkách vedle českých termínů).

   • Součástí materiálu je i česko-anglický glosář.
   • Lektor v průběhu výkladu odkazuje na obě verze terminologie, nicméně vzhledem k tomu, že závěrečný test je možné v tomto případě realizovat v českém jazyce je kladen důraz na to, aby účastníci kompletně ovládali oficiální českou terminologii.

  • PRINCE2® Practitioner – je možné vedení kurzu v českém jazyce s použitím anglických výrazů a tématiky? – je k dispozici česko-anglická podpora při testech a při výuce?
   • Kurz PRINCE2® Practitioner je standardně veden v češtině (výklad a diskuse česky s českou a anglickou terminologií, vzorové testy a manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ v angličtině)

   • Školící manuál je dodáván v češtině (s anglickou terminologií)

   • Zkouška PRINCE2® Practitioner je pak realizována v češtině

   • Jako podpora ke zkoušce je povolen výhradně oficiální manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ (dosud pouze v angličtině)

  • Jak je to s recertifikací u PRINCE2® Practitioner – kolik stojí?
   • Recertifikace probíhá v období do 5 let po absolvování kurzu Practitioner (verze PRINCE2® 2009)
   • Abychom zajistili maximální podporu našim klientům v rámci recertifikace, požadujeme účast na kurzu PRINCE2® Practitioner v nové aktuálně platné verzi.

   • V rámci tohoto kurzu jsou účastníci seznámeni s novou terminologií a změnami, obdrží nové školící materiály, manuál „Managing Successful Projects with PRINCE2®“ v platné verzi a novou sadu vzorových testů.

   • Našim absolventům základních kurzů tento kurz poskytujeme za zvýhodněnou cenu, dle aktuálně platného ceníku.

  • Pokud vyjde nová metodika PRINCE2® bude certifikát PRINCE2® Foundation stále platný?
   • Ano PRINCE2® Foundation certifikát má celoživotní platnost
  • Pokud vyjde nová metodika PRINCE2® bude certifikát PRINCE2® Practitioner stále platný (pokud to bude v rámci 5-ti leté platnosti certifikátu)?
   • Ano, certifikát je platný po dobu pěti let od data vystavení.
  • Kolik by stálo přeškolení na novou metodiku?
   • Přeškolení probíhá v rozsahu kurzu PRINCE2® Practitioner za standardní cenu, v případě, že zájemce absolvoval kurz u jiného poskytovatele.

   • Našim úspěšným absolventům tento kurz poskytujeme za zvýhodněnou cenu, dle aktuálně platného ceníku.

  • U přeškolení na novou metodiku se jedná o absolvování standartního školení + zkoušky, nebo o speciální recertifikační zkoušku na novou metodiku?
   • Abychom zajistili maximální podporu našim klientům v rámci recertifikace, požadujeme účast na kurzu PRINCE2® Practitioner v nové aktuálně platné verzi.

   • Následně po dohodě s účastníky s odstupem 2-4 týdnů probíhá vlastní recertifikační zkouška

   • Recertifikační zkouška je v podstatě zkrácenou verzí standardní zkoušky PRINCE2® Practitioner (3 okruhy po 12 otázkách, trvání 1 hodina).

Proč volit kurzy PRINCE2® jedině s SP Sigma Solutions?

 • školí projektový manažer
 • certifikace již za 3 dny
 • školicí materiál v češtině
 • prezenční kurz vč. zkoušky
 • bez nutnosti přípravy předem
 • zkouška Foundation v češtině
 • maximální úroveň služeb
 • cena zahrnuje poplatky za zkoušky
 • otevřené kurzy v Praze a Brně

 

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.