Kurz PRINCE2® Foundation

Třídenní kurz je určen pro skupinu 12 účastníků.
Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu a zakončen zkouškou 
„Foundation Exam”.
Cílem kurzu je seznámení s 
metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu.
Účastníci jsou do 48 hodin po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky.
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální 
certifikát PRINCE2® Foundation.

Materiály pro účastníky:

 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)

 • PRINCE2® Glosář

 • Vzory Foundation zkoušek a řešení testů

Tréninková  Metoda:

 • Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)

 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)

 • Zkušební testy zkoušky Foundation Exam

 • Diskuse

 • Domácí práce

Obsah kurzu

DEN 1:

 • Představení, PRINCE2®, Co je projekt?

 • PRINCE2® Koncepce, Projektová Pyramida, Termíny kurzů PRINCE2®

 • Výhody, Škálovatelnost

 • Proces: Zahájení Projektu

 • Téma: Organizace

 • Proces: Nastavení Projektu – vč. Dokumentace Nastavení Projektu

 • Téma: Obchodní Případ (Business Case)

 • Téma: Plány, Plánovací Akktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky

 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)

 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami

 • Téma: Kontrolní Mechanismy

 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita

 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality

 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 1 (Sample Exam 1)

DEN 2:

 • Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)

 • Proces: Vedení Projektu , Řízení přechodu mezi etapami

 • Téma: Kontrolní Mechanismy

 • Téma: Řízení Rizik a Kvalita

 • Téma: Kvalita, vč. Techniky Revize Kvality

 • Domácí cvičení: Vzorová zkouška 2 (Sample Exam 2)

 • Shrnutí a vzorový test

DEN 3:

 • Proces: Kontrola Etapy, Řízení Dodávky Produktu

 • Témata: Řízení Konfigurace a Změna

 • Proces: Ukončení projektu

 • Zkouška “Foundation Exam”

Zkouška – „Foundation Exam”:

 • 1 hodina

 • Test v českém jazyku – výběr z variant (multiple choice)

 • 75 otázek, 70 možných bodů

 • Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování 

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky SP Sigma Solutions, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).

 

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.