Kurz PRINCE2® Practitioner

Dvoudenní kurz je určen pro skupinu max. 12 účastníků. Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován jako čtyři 4 hodinové bloky intenzivního studijního programu.

Cílem kurzu je seznámení s praktickou aplikací metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Practitioner Exam”. Zkouška je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu, který umožňuje účastníkům detailní prostudování manuálu “Managing Successful Projects With PRINCE2®”.
Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2
® Practitioner. Certifikát PRINCE2® Practitioner 2009 je platný po dobu 5 let. Po 5 letech je nutná recertifikace.

Materiály pro účastníky:

 • Manuál “Managing Successful Projects With PRINCE2®

 • Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů)

 • Vzory Practitioner zkoušek a řešení testů

Tréninková  Metoda:

 • Prezentace (PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products)

 • Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®)

 • Zkušební testy zkoušky Practitioner Exam

 • Diskuse

 • Domácí práce

Obsah kurzu

DEN 1:

 • Představení, PRINCE2® Koncepty

 • Pokyny k Practitioner zkoušce

 • Proces: Zahájení projektu

 • Téma: Organizace

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Organizace

 • Proces: Nastavení projektu

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Procesy Zahájení a Nastavení projektu“

 • Téma: Obchodní případ (Business Case)

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Obchodní Případ“

 • Téma: Plány, vč. Produktově orientovaného plánování

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Plány“

 • Procesy: Směřování proutku, Řízení přechodu mezi etapami

 • Téma: Postup

 • Domácí úkol: Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Postup“

DEN 2:

 • Diskuse Vzorový Practitioner Exam „Postup“

 • Téma: Riziko

 • Vzorový Practitioner Exam  (EX02) „Riziko“

 • Téma: Kvalita, vč. Revize Kvality

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Kvalita“

 • Procesy: Kontrola etapy & Řízení Dodávky Produktu

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) Procesy Kontrola etapy a Řízení dodání produktu

 • Téma: Změna

 • Úpravy (Tailoring)

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Změna“

 • Vzorový Practitioner Exam (EX02) „Procesy Směřování projektu, Řízení přechodu mezi etapami a Ukončení projektu

 • Diskuse otázek a otevřených bodů

Zkouška Practitioner-Exam:

 • 2 ½-hodiny
 • Test v češtině – výběr z variant (multiple choice)
 • k dispozici učebnice
 • 8 bloků otázek, každá 10 otázek
 • Styl a typ otázek se liší
 • 80 možných bodů
 • bodů (55%) požadováno pro úspěšné absolvování

Kurz nezahrnuje stravování a ubytování účastníků. Občerstvení je zajištěno formou „Coffee Break“. V případě požadavků na zajištění stravování (vč. dietní stravy prosím kontaktujte pracovníky SP Sigma Solutions, s.r.o. tak aby bylo možné zajistit v rámci přípravy kurzu).

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom pro vás mohli zajistit odpovídající podmínky. (Více informací viz Zásady pro začlenění znevýhodněných osob).

Vstupní podmínkou pro účast na kurzu a přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner je předchozí úspěšné absolvování kurzu PRINCE2® Foundation. Dále je možné jako splnění vstupní podmínky pro přihlášení ke zkoušce PRINCE2® Practitioner, doložení předchozího absolvování individuálních certifikátů odborné kvalifikace získaných v rámci profesní komunity projektového řízení.

Uznávány budou:

Project Management Institute (PMI –  www.pmi.org):

 • Project Management Professional (PMP®)

 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)

PMI®, PMP® and CAPM® are registered marks of Project Management Institute, Inc.

International Project Management Association (IPMA – http://ipma.ch/):

 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)

 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)

 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)

 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

IPMA ICB is a registered trademark of IPMA in Switzerland and other countries

Pro úspěšné absolvování stupně PRINCE2® Practitioner však nadále doporučujeme absolvování kurzu PRINCE2® Foundation.

 

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.