Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky SP Sigma Solutions, s.r.o.

 1. Závazné přihlášky na semináře PRINCE2® musejí být doručeny nejpozději 2 týdny před zahájením objednaného semináře. Elektronická přihláška je umístěna na stránce www.spsigmasolutions.eu – pod odkazem Otevřené kurzy.

 2. Úhrada faktur za všechny objednané semináře PRINCE2® ze strany objednatelů seminářů (zákazníků) musí proběhnout nejpozději do 14 kalendářních dní před termínem daného semináře.

 3. Závaznou přihlášku je možné zrušit do 2 týdnů před termínem konání semináře bez poplatku.

 4. V případě, požadavku na přesunutí termínu zkoušky, musí účastník informovat společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. nejpozději 10 dnů před vlastním termínem zkoušky. Pokud tak účastník neučiní, bude mu účtován poplatek za certifikační zkoušku a manipulační výdaje (pro kurz PRINCE2® Foundation 7.000,- Kč bez DPH a PRINCE2®Practitioner, 9.000,- Kč bez DPH).

 5. Absence (i dočasná) na již zaplacených seminářích nevede k nároku na vrácení úhrady/částečné úhrady za seminář ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.

 6. Opakování zkoušek z důvodu nesložení testů činí 40% z původní ceny semináře, kterou zákazník uhradil. V této ceně je obsažen nový termín zkoušky včetně všech souvisejících poplatků a konzultace se školitelem v rozsahu 4 hodin. Tento bod platí pro každé další opakování zkušebních testů.

 7. Společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí PRINCE2®, který je umístěn na www.spsigmasolutions.eu pod odkazem Termíny kurzů. Tato změna však bude vždy předem projednána s již registrovanými účastníky kurzu.

 8. Společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách PRINCE2® (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění dopravy a ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit mimo základní nabídku školení po individuální dohodě.

 9. Společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. žádá všechny účastníky seminářů a testů o maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům, nepoužívání notebooků a mobilních telefonů v průběhu seminářů a testů, případné vyřizování telefonátů prosíme realizujte mimo školicí místnost.

 10. Z důvodu zajištění kvality poskytovaných služeb společnost SP Sigma Solutions, s.r.o. nezajišťuje testy pro zájemce, kteří absolvovali seminář u jiného poskytovatele školení, bez absolvování akreditovaného semináře poskytovaného společností SP Sigma Solutions, s.r.o.

 11. Kandidáti obdrží neoficiální informace o výsledku absolvovaného testu PRINCE2® Foundation resp. PRINCE2®Practicioner prostřednictvím e-mailu od Akreditační autority PEOPLECert obvykle do 48 hodin po jeho konání, oficiální potvrzení, včetně detailních výsledků, pak cca do 3 dnů. Certifikáty úspěšní absolventi obdrží do 4 týdnů po složení zkoušek.

   

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.