Zásady pro začlenění znevýhodněných osob

Příklady vhodných úprav při zkouškách PRINCE2®:

Typ postižení

Příklady vhodných úprav

Zrakové postižení:

 • Je povolen ViaVoice software pro zodpovídání otázek

 • Odpovědi diktovány asistentovi/zapisovateli

 • Materiály zasílány kandidátovi elektronicky pro převedení do Braillova písma.

Dyslexie

 • Zkoušky zasílány v odlišném fontu/tištěny na papíru odlišných barev

 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku

 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek

 • Povoleno použít osobu čtoucí zadání/asistenta/zapisovatele.

 • Dyspraxie/Tělesné postižení

 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek

 • Povolenou použít asistenta/zapisovatele pro čtení a psaní otázek

 • Fyzický pohovor se zkoušejícím namísto psané zkoušky

 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku

RSI/Artritida

 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku

 • Možné využití asistenta/zapisovatele

V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom mohli zajistit pro vás odpovídající podmínky.

 

2018-2019 SP Sigma Solutions, s.r.o je Akreditovanou Tréninkovou Organizací (ATO) PRINCE2®
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2® courses are accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited.